До __________________________________ суду

                                                                       ________адреса___________________________

Суддя ___________________________________

Від _____________________________________

________адреса___________________________

Шановний (-на)______________________!

               В провадженні _______________________________ суду ____________ знаходиться кримінальна (цивільна, господарська, адміністративна тощо) справа по обвинуваченню  __________________ у скоєнні злочину, передбаченого частиною ___ статті _____ КК України (за позовом _________________________ до _____________________________ про __________________________).

Відповідно до ________ статті _________ України (наприклад, частини 1 статті 20 КПК України) розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього закону означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації.

Крім того, у п. 6 Постанови спільного розширеного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18.02.2005 року № 2 «Про стан здійснення судочинства у 2004 році і завдання на 2005 рік» було дано завдання головам апеляційних та місцевих судів «забезпечити висвітлення в засобах масової інформації ролі та значення судів, завдань, які стоять перед ними, й існуючих у них проблем; із метою збереження прозорості судочинства надавати засобам масової інформації можливість своєчасно інформувати громадськість про діяльність судів і відповідно до норм чинного законодавства висвітлювати судові процеси та транслювати судові засідання».

Основним правом та обов’язком засобів масової інформації є те, що вони мають право/зобов’язані повідомляти громадськість про події, які відбуваються в суспільному житті. Враховуючи це, ми звертаємось до Вас із клопотанням про надання дозволу на проведення відео зйомки в залі судового засідання під час розгляду вказаної кримінальної справи з метою підготовки короткого відео репортажу. Необхідність проведення відео зйомки пояснюється наступним.

Вказана судова справа має великий суспільний резонанс у зв’язку з тим, що ___________________________________________, впливаючи тим самим на життя всіх жителів міста.

Зазначена справа має великий суспільний інтерес в зв’язку з тим, що __________________________________________ (вона стосується відомої в нашому місті особи, яка займала керівну посаду в органі місцевого самоврядування, впливаючи тим самим на життя всіх жителів міста тощо).

Необхідно також зазначити, що висвітлення ходу судового розгляду цієї справи буде мати велике значення _________________________
(наприклад, для подолання такого негативного суспільного явища, як корупція і допоможе не тільки розповісти громадськості про притягнення до відповідальності за конкретні корупційні діяння, а й допоможе попередити вчинення корупційних діянь в майбутньому тощо).

Крім того, демонстрація репортажу із зали судового засідання допоможе укріпити авторитет судової влади та продемонструвати суспільству її неупередженість та незалежність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказана інформація необхідна для виконання професійної журналістської діяльності, має велике суспільне значення та буде використана в інтересах суспільства – для підготовки судового репортажу, –

ПРОСИМО:

Дозволити проведення відео зйомки в залі судового засідання під час розгляду вказаної кримінальної (цивільної, господарської, адміністративної тощо) справи.

З повагою,
Головний редактор / журналіст
«___» ________________________ 20____ року

 2,586 total views,  2 views today

Для отримання юридичної допомоги
заповніть анкету

  П.І.Б.*

  Організація

  E-mail*

  Телефон

  Деталі звернення

  Яка юридична допомога вам потрібна? *

  Юридична консультаціяДопублікаційна експертизаПравовий захист у судіСкладання інформаційного запиту

  Завантажте документи/файли

  * - обов'язкові поля

  ×


  ×