Юристи Інституту розвитку регіональної преси розробили зразок адміністративного позову про визнання рішень/дій/бездіяльності виборчої комісії протиправними

Зразок адмінпозову про бездіяльність виборчої комісіїПояснення щодо підготовки позову.

Ані виборчий закон, ані Кодекс адміністративного судочинства України не передбачають спеціальних повноважень у процедурі оскарження для журналістів/представників ЗМІ. Іншими словами, навіть, якщо ваші права, як журналіста порушено – в позові та інших скаргах необхідно зазначати ПІБ, без статусу журналіста. Документ подається як від виборця. Наприклад, в ч. 2 ст. 172 КАСУ зазначено, що виборець (громадянин,  який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто. Аналогічні норми містяться в статтях КАСУ, які передбачають процедури оскарження дій, бездіяльності кандидатів, партій і довірених осіб, підприємств, організацій, органів влади та місцевого самоврядування.

В тексті позову та скаргах потрібно мінімально мотивувати, яким чином оскаржувані дії/бездіяльність, рішення порушують ваші права виборця.

Право на оскарження будь-яких порушень виборчого законодавства мають також суб’єкти виборчого процесу, яких за можливості можна використовувати для подачі від їх імені позовів та/або скарг.

Д О В І Д К О В А   І Н Ф О Р М А Ц І Я

про особливості пред’явлення позовів щодо виборчих спорів

(за Кодексом адміністративного судочинства України)

Предметна підсудність:

До Київського апеляційного адміністративного суду подаються позови:

 • на інші рішення, дії або бездіяльність ЦВК, члена цієї комісії (172/3)[1];

До окружних адміністративних судів за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути  вчинена. 

 • щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидатів, довірених осіб, партій (175/3);

До окружних адміністративних судів за місцем знаходження подаються позови:

 • на рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії (172/4);

 • на рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб відповідно до правил ст. 18, 19 КАСУ (176/4, 174/3);

До місцевого загального суду, як адміністративного:

 – оскарження рішення, дії чи бездіяльності дільничних виборчих комісій та їх членів (172/5)

 • уточнення списку виборців (173);

 • оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум (174/3).

Особливості розгляду позовних заяв

Строки

 1. Позови, щодо порушень до дня голосування необхідно подати протягом 5 днів, але не пізніше 24.00 26 жовтня; (172/6)
 2. Позови щодо порушень в день голосування, підрахунку голосів, встановлення результатів на дільниці необхідно подати протягом 2 днів (172/8);
 3. Позовну заяву про уточнення списку виборців може бути подано не пізніше ніж за два дні до дня голосування (173/3)
 4. Строк розгляду судами – 2 дні (172/11);
 5. Постанови про внесення змін до списків виборців виконуються негайно (173/6);
 6. Строк апеляційного оскарження – 2 дні, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, – не пізніше ніж за чотири години до початку голосування. (177/5)
 7. Строки – не поновлюються (179)

Судовий збір

Позови щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій (їх членів) повинні розглядатись і без сплати судового збору (172/9)

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без  сплати судового збору (173/3)

Особливості

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (172/12, 173/5, 174/6)

Апеляційне оскарження:

Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. (177/9)

Оформлення позовної заяви

Кодекс адміністративного судочинства України вимагає, аби в позовній заяві було зазначено (ст.106 КАСУ) номери телефонів позивача і відповідача та їх електронна пошта. Якщо номер телефону або електронна адреса  не зазначені  та/або невідомі, треба вказати про це в позовній заяві.

Позивач зазначає: «телефону/електронної пошти немає»; відповідач зазначає: «телефон/електронна пошта не відомі».

У випадку, якщо ці дані не вказано,  суд може залишити позовну заяву без руху і надати час на усунення недоліків (ст.108 КАСУ).


[1]  Тут і далі у дужках – стаття/частина статті Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ)

ЗАВАНТАЖИТИ 

index.jpeg2 images

 

 4,691 total views,  1 views today

Для отримання юридичної допомоги
заповніть анкету

  П.І.Б.*

  Організація

  E-mail*

  Телефон

  Деталі звернення

  Яка юридична допомога вам потрібна? *

  Юридична консультаціяДопублікаційна експертизаПравовий захист у судіСкладання інформаційного запиту

  Завантажте документи/файли

  * - обов'язкові поля

  ×


  ×