«____»______ 20__

№_____

Керівнику (органу, де працює посадова особа,

яка порушила право на доступ до публічної

інформації, або керівнику вищестоящого орану)

___________________________________

____ адреса__________________________

 Скаржник:  ___(ПІБ журналіста / назва ЗМІ) _

поштова адреса: ______________________

тел.: ______________________________

СКАРГА

на бездіяльність посадової особи у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

(або у зв’язку з іншим порушенням права на доступ до публічної інформації) 

«_____»__________20__ року я, _______________________, з метою підготовки публікації в газеті «________________________», звернувся до ______________________ (назва органу, до якого направлено запит та/чи посадової особи, якій адресовано запит) ___________________________________________. із інформаційним запитом, в якому просив надати суспільно-важливу інформацію, яка необхідна мені для виконання моїх професійних обов’язків, а саме:

1)                           ______________________________________________________________;

2)                           ______________________________________________________________;

3)                           _______________________________________________________________.

Викладене підтверджується інформаційним запитом від _________ № _______, копію якого додаю.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п\’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Однак, на зазначений запит я не отримав відповіді у вищевказані строки (або отримав неповну відповідь / отримав відмову в наданні відповіді / отримав інформацію, яка не відповідає дійсності тощо).

Відповідно до частин 1, 2 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити відмову у задоволенні запиту на інформацію, відстрочку у задоволенні запиту на інформацію, не надання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію, інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Враховуючи викладене,  керуючись статтями 20, 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»»,  –

ПРОШУ:

 1. Усунути порушення моїх прав на доступ до запитаної мною публічної інформації.
 1. Забов’язати ___________ ПІБ посадових осіб органу державної влади /місцевого самоврядування ___________ у строк не більше ніж 5 днів (в залежності від ситуації може бути й інший строк, наприклад, 48 годин) надати мені наступну інформацію:

1)                           ______________________________________________________________;

2)                           ______________________________________________________________;

3)                           _______________________________________________________________.

Додаток:

 1. Копія інформаційного запиту № 3 від 09.01.2009 року;
 2. Копія посвідчення журналіста.

«_____»_____________  20__ року                                                           ____________  ПІБ

 

 Розроблено юридичним відділом Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП)

 3,467 total views,  1 views today

Для отримання юридичної допомоги
заповніть анкету

  П.І.Б.*

  Організація

  E-mail*

  Телефон

  Деталі звернення

  Яка юридична допомога вам потрібна? *

  Юридична консультаціяДопублікаційна експертизаПравовий захист у судіСкладання інформаційного запиту

  Завантажте документи/файли

  * - обов'язкові поля

  ×


  ×