Рейтинг інформаційної відкритості сайтів вищих навчальних закладів України

 

Результати моніторингу відкритості веб-сайтів

вищих навчальних закладів України, 2015

п / п

назва ВНЗ

Інфографіка

Рівень  відкритості  2015,%

1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”  дивитись

63,87

2 Маріупольський державний університет  дивитись

61,72

3 Одеська державна академія технічного регулювання та якості  дивитись

60,82

4 Національна металургійна академія України  дивитись

60,59

5 Буковинський державний медичний університет  дивитись

59,83

6 Київський національний університет технологій та дизайну  дивитись

57,52

7 Львівський національний університет імені Івана франка  дивитись

56,12

8 Університет НАЦИОНАЛЬНЫЙ “Львівська політехніка”  дивитись

55,36

9 Національний авіаційний університет  дивитись

53,51

10 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  дивитись

53,42

11 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

дивитись

51,65

12 Національний гірничий університет дивитись

50,97

13 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

дивитись

50,15

14 Одеський національний політехнічний університет

дивитись

49,86

15 Національний фармацевтичний університет

дивитись

49,53

16 Ужгородський національний університет

дивитись

49,25

17 Українська інженерно-педагогічна академія

дивитись

48,24

18 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

дивитись

47,80

19 Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”  дивитись

47,75

20 Харківський національний університет радіоелектроніки

дивитись

46,59

21 Івано-Франківський національний медичний університет  дивитись

46,29

22 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”  дивитись

45,82

23 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  дивитись

45,50

24 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  дивитись

45,49

25 Запорізький національний університет  дивитись

45,31

26 Сумський національний аграрний університет

дивитись

45,24

27 Одеський державний аграрний університет

дивитись

44,09

28 Київський національний лінгвістичний університет  дивитись

43,82

29 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  дивитись

43,76

30 Полтавська державна аграрна академія

дивитись

43,76

31 Університет НАЦИОНАЛЬНЫЙ “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

дивитись

43,72

32 Национальный университет «Киево-Могилянская академия»  дивитись

43,50

33 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

дивитись

43,49

34 Університет економіки та права “КРОК”  дивитись

43,02

35 Полтавський університет економіки і торгівлі

дивитись

42,72

36 Харківський національний медичний університет

дивитись

42,71

37 Національна медична академія післядипломної освіти П.Л. Шупика

дивитись

42,54

38 Харківський національний автомобільно-дорожній університет

дивитись

42,12

39 Національний університет водного господарства та природокористування  дивитись

42,02

40 Національний університет харчових технологій

дивитись

41,99

41 Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова  дивитись

41,41

42 Одеська національна академія харчових технологій

дивитись

41,28

43 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля  дивитись

41,11

44 Тернопільський національний економічний університет

дивитись

41,08

45 Харківська державна академія культури

дивитись

41,07

46 Черкаський державний технологічний університет

дивитись

40,79

47 Кіровоградський національний технічний університет  дивитись

40,60

48 Криворізький національний університет  дивитись

40,04

49 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного  дивитись

39,96

50 Національний університет фізичного виховання і спорту України

дивитись

39,95

51 Приазовський державний технічний університет

дивитись

39,83

52 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

дивитись

38,03

53 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

дивитись

37,98

54 Національний університет цивільного захисту України

37,82

55 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  дивитись

37,63

56 Одеська національна морська академія

дивитись

37,11

57 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій  дивитись

37,02

58 Національний транспортний університет  дивитись

36,87

59 Запорізький державний медичний університет  дивитись

36,85

60 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

дивитись

36,85

61 Одеський національний економічний університет

дивитись

36,65

62 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  дивитись

36,20

63 Сумський державний університет

дивитись

36,12

64 Сумський державний педагогічний університет імені С.А. Макаренка

дивитись

36,05

65 Київський національний торговельно-економічний університет  дивитись

34,79

66 Одеський національний медичний університет

дивитись

34,57

67 Харківський державний університет харчування та торгівлі

дивитись

33,98

68 Вінницький національний технічний університет  дивитись

33,75

69 Південноукраїнький національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

дивитись

33,54

70 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  дивитись

33,15

71 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України  дивитись

32,76

72 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  дивитись

32,51

73 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

дивитись

32,41

74 Запорізька державна інженерна академія  дивитись

32,08

75 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

дивитись

31,99

76 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  дивитись

31,75

77 Українська державна академія залізничного транспорту

дивитись

31,50

78 Херсонський державний університет

дивитись

31,49

79 Українська медична стоматологічна академія

дивитись

31,39

80 Київський національний університет будівництва і архітектури  дивитись

31,37

81 Дніпропетровський національний університет ім. олеся Гончара  дивитись

30,89

82 Одеський національний морський університет

дивитись

30,52

83 Міжрегіональна академія управління персоналом  дивитись

30,22

84 Одеська державна академія будівництва та архітектури

дивитись

29,84

85 Одеський державний екологічний університет

дивитись

29,78

86 Харківська державна академія фізичної культури

дивитись

29,66

87 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського  дивитись

29,40

88 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

дивитись

29,24

89 КЛА НАУ  дивитись

28,91

90 Міжнародний гуманітарний університет  дивитись

 26,17

91 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

дивитись

 25,03

92 Харківська медична академія післядипломної освіти

дивитись

23,84

93 Український державний хіміко-технологічний університет

дивитись

23,15

94 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

дивитись

22,60

95 Європейський університет  дивитись

22,12

96 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури  дивитись

22,11

97 Харківська державна зооветеринарна академія

дивитись

22,06

98 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій  дивитись

21,74

99 Київський медичний університет УАНМ  дивитись

20,28

100 Харківська державна академія дизайну і мистецтв

дивитись

20,09

101 Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини  дивитись

15,90

Середнє значення:

38,97

Для отримання юридичної допомоги
заповніть анкету

П.І.Б.*

Організація

E-mail*

Телефон

Деталі звернення

Яка юридична допомога вам потрібна? *

Юридична консультаціяДопублікаційна експертизаПравовий захист у судіСкладання інформаційного запиту

Завантажте документи/файли

* - обов'язкові поля

×


×